At Forstå Psykoanalysen

24. November 17:00

TIDskrift kan igen i år byde på en filosofisk aften i programrækken "At Forstå".

Freuds klassiske psykoanalyse har sat store filosofiske fodaftryk. Den har ansporet talrige arvtagere til videre tænkning. Men har psykoanalyse fortsat filosofisk relevans – og i så fald hvilken? For bedre at forstå psykoanalysen vil vi undersøge hvordan to af dens centrale figurer, Carl Jung og Jacques Lacan, bestræbte sig på at formulere psykoanalysens filosofiske indhold. 

Vi har derfor inviteret to forskere til refleksion over disciplinens område; dens fortsatte filosofiske relevans; de problematikker, arvtagerne arbejder med; og hvordan deres syn herpå forlanger forskellige spørgsmål og svar. Gennem en fælles diskussion vil vi til slut undersøge, om der blandt de forskellige retninger kan findes fælles fodslag og hvad filosofien kan lære af psykoanalysens metode, spørgen og stof.

Aksel Haaning vil tale om Jungs (gen)opdagelse af europæiske videnstraditioner, og vil sætte spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse af hans forhold til Freud. 
Kirsten Hyldgaard vil give en introduktion til Lacans udlægning af subjektet og det ubevidstes struktur.

Der vil være mulighed for at købe sodavand, alkohol og snacks til gunstige priser. Arrangementet er gratis, men TIDskrift modtager gerne donationer til vores fortsatte arbejde.

Oplægsholderne skriver om temaet for deres oplæg:

Haaning:
"Hvad er egentlig historien bag det, man kalder Freuds klassiske psykoanalyse? Kan man tale om arvtagere – og hvornår og af hvilke kilder bliver grundfortællingen om Freud og psykoanalysen egentlig til? De seneste tyve års forskning, herunder væsentlige kildeudgivelser, har vendt op og ned på den ”klassiske” fortælling om Freud og Jung. I dag fremstår Jung som en af det 20. århundredes kulturkritikere – med rødder i det 19. århundredes filosofiske begreb om det ubevidste – udviklingen mellem Kant og Freud. Haanings oplæg vil tage udgangspunkt i en kort beskrivelse af denne nye historiografi – som hans bog Jung (2016) bidrager til – og præsentere Jungs grundtanker om ny selvbevidsthed om det ubevidste som en nødvendig pligt for det moderne menneske. Sammenhængen for Jung er her, at opdagelse af det ubevidste og fremvækst af nye terapeutiske metoder må forstås i sammenhæng med de religiøse institutioners vigende betydning. Her bliver forståelse af filosofi helt centralt på ny."
Læs interview i Information om Haanings bog om Jung, lige her: https://www.information.dk/kultur/2017/03/hver-enkelt-europaeer-baerer-ydre-katastrofe-indeni 

Hyldgaard:
"Psykoanalysen er og har været en selvfølgelig forudsætning for mangfoldige filosofiske skoler eller retninger i det tyvende århundrede - kritisk teori, hermeneutik, den formalistisk/strukturalistiske tradition. Jacques Lacan har særstatus her, ikke blot som den mest skelsættende Freud-fortolker, men som den, der formulerer grundlæggende pointer hos Freud i filosofiske begreber og i diskussion med filosofien. Særligt subjektbegrebet som "det ubevidste subjekt" og udlægningen af Freuds begreb om det ubevidste som værende "struktureret som et sprog" er fundamentale."

Kl. 17-19.30
Lokale: 23.0.49 på KUA