Billede hentet fra www.Flickr.com Bruger: Bright Tal

Den politiske virkelighed og den virkelige frihed

Abstract

Begrebet frihed er et af de klassiske filosofiske begreber, et såkaldt "essentially contested concept", som fremtidens tænkere formentlig altid vil finde nye indgangsvinkler til. Artiklen tager udgangspunkt i et af de stykker tænkning, som på trods af af frihedens problem nok aldrig bliver endeligt løst, må siges at udgøre en decideret fremskridt: Isaiah Berlins adskillelse af positiv fra negativ frihed. Artiklen kortlægger diskussionen der fulgte op igennem de næste 50 år og undersøger hvor den tysk -amerikanske politiske tænker Hannah Arendt passer ind i denne debat.

Hent artiklen ved at klikke her