SF's Özlem Cekic brugte Carina som eksempel på en fattig dansker. Foto: Scanpix - Her fra TV2 Nyhederne

Det fattige menneske

– et korrektiv til menneskesynet bag fattigdomsdebattens positioner

Artiklen søger at levere et korrektiv til den menneskeopfattelse som ligger til grund for striden vedrørende den såkaldte fattigdomsdebat. To hinanden modstillede positioner inden for denne debat identificeres og analyseres, hvorved vi får blik for det menneskesyn der er involveret i de to positioner. En socialistisk position, hvori mennesket ses som psyko-somatisk determineret, og en liberalistisk position, hvor mennesket ses som idealt frit, udfoldes. Som alternativ til disse menneskesyn præsenteres Heideggers ontologiske bestemmelse af mennesket som det kastede udkast, og på baggrund af Heidegger forsøger jeg at skitsere en mulig tilgang til en bedre social-politisk besindelse på varetagelsen af den enkelte borgers liv. Dette i retning af en egentlig form for tagen-vare på den enkelte borger, som hverken behandler individet som var det determineret eller idealt frit.Hent artiklen som pdf - klik her