Gitre, døre og andre forhindringer på vejen

Om en tilbagevendende modsigelsesfigur i Søren Kierkegaards forfatterskab

Intentionen med den følgende artikel er at fremlæse en tilbagevendende modsigelsesfigur i Søren Kierkegaards forfatterskab og vise dens grundlæggende betydning for hans tænkning. Det gennemgående modsætningspar i modsigelsesfiguren udgøres af det indvortes og det udvortes, imellem hvilke der består et inkommensurabelt forhold, som ikke lader sig mediere, hvilket Kierkegaard symboliserer med henholdsvis et gitter og en dør. Disse grænseflader markerer en spærre i hans tænkning, som støder ind i dem uden at kunne overskride dem, hvilket præcis er meningen og skal vise, at menneskets eneste udvej fra sin egen indespærring går igennem den kristne gudstro.

Hent artiklen som pdf her.