Kierkegaard og kategoriforvirringerne

Det moderne menneske navigerer indenfor et virvar af kontekster, relationer og mere eller mindre komplekse forståelser. Derfor er det nu, mere end nogensinde før, af største vigtighed for den enkelte at være i stand til at adskille og kategorisere disse mange kontekster, relationer og forståelser på en hensigtsmæssig og meningsfuld måde. Hvis ikke, kan individet, såvel som hele samfundet, ende i en meningsløshed og fortabelse, der vil resultere i tab af personlig mening såvel som af autonomi. Præcis som vi ser det udfolde sig i dag. Netop her kan Søren Kierkegaards begrebsanalyser hjælpe os til at skabe vüet. 


Hent artiklen som pdf her.