Kierkegaard som modernitetskritisk etiker

I det følgende vil jeg kritisk undersøge kriterierne for en filosofisk læsning af Kjerlighedens Gjerninger som etisk værk, og i den forbindelse diskutere begrænsninger og muligheder i forhold til at betragte værkets etiske udtryk i sammenhæng med andre moderne normative etikker. Sluttelig foretages en argumentation for Kierkegaards eksistensfilosofiske betydning for mere moderne etiske diskussioner, særligt i relation til rationalitet og diskursanalyse. Fokus vil blive lagt på den overskridelse af rammerne for traditionel etik, som Kierkegaard skildrer i værkerne før Kjerlighedens Gjerninger, men - i nedenstående fortolkningsposition - udfolder den fulde etiske konsekvens af i sidstnævnte.

Hent artiklen som pdf her.