Bidrag

Hvis du ønsker at bidrage med en artikel, anmeldelse eller oversættelse til TIDskrift, skal du indsende den til din lokale redaktion på følgende emailadresser:

AU - au.redaktion@tidskrift.dk

DPU - dpu.redaktion@tidskrift.dk

KU - ku.redaktion@tidskrift.dk

RUC - ruc.redaktion@tidskrift.dk

SDU - sdu.redaktion@tidskrift.dk

Hvis du ikke er tilknyttet en af de ovenstående uddannelsesinstitutioner, er du velkommen til at skrive til en af dem alligevel.

Når du har sendt din tekst til os, gennemgår den en kritisk reviewproces, hvorefter du vil modtage to 'reviews' af din tekst. Det er 'reviewerne', der ud fra vores retningslinjer, vurderer om artiklen er egnet til udgivelse. De to 'reviews' består i kommentarer og forslag til forbedringer, som du har ca. to uger til at indarbejde i den oprindelige tekst, inden artiklen udkommer på hjemmesiden som en del af vores onlinemagasin.

Før du indsender din tekst, bedes du sikre dig, at den er i overensstemmelse med TIDskrifts retningslinier, som du nedenfor kan downloade i PDF-format.

TIDskrift er åbent for alle filosofiske artikler, anmeldelser eller oversættelser. TIDskrift er ikke begrænset af en skarp opdeling mellem forskellige fag og metoder. Filosofi er i TIDskrifts optik ikke identisk med det, der foregår på universiteternes filosofiafdelinger – vi ønsker således ikke på forhånd at trække klare grænser for hvad der regnes og hvad der ikke regnes for 'rigtig' filosofi. Dog opererer TIDskrift med det generelle kodeks, at den tekst er filosofisk, som sætter tanken i bevægelse og således inspirerer til videre tænkning. Ambitionen er at udgive tekster, der er et udtryk for selvstændig tænkning, og ikke blot redegørelser for bestemte tænkere eller positioner.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte redaktionen på din lokale redaktions emailadresse.

Vi ser frem til at udgive din artikel, anmeldelse eller oversættelse!

Retningslinier for udgivelse af artikler

Retningslinier for udgivelse af anmeldelser

Retningslinier for udgivelse af oversættelser